Sabit Evde Muhabbet Kuşu Beslemek Caiz mi ?

  Yeni temamız siz değerli üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için hizmete açılmıştır. Hayırlı olsun.

  Lütfen Konu açarken doğru bölüme açmaya dikkat ediniz.

  • Evde Muhabbet Kuşu Beslemek Caiz mi ?   Evde Muhabbet Kuşu Beslemek Caiz mi ?


   Dünyası en geniş, sahası en vasi olan bir mahluk da kuştur. Gökyüzünün bütün derinlikleri, yeryüzünün de yine bütün serinlikleri kuşundur. Hürriyeti hudutsuz, istifade sahası sonsuzdur.

   İşte böylesine geniş ve derin dünyalı bir varlığı alıp da avuç içi kadar dar bir kafese hapsetmek, bunca geniş dünyasından koparıp, burada can çekişir gibi bir hayata mahkum etmek, herhalde insan akıl ve mantığıyla da bağdaşmamakta, beşer şefkati dahi bunu makul görmemektedir.

   Ayrıca böylesine geniş hayatı olan bir kuşu bu kadarcık dar bir kafese hapsetmenin belli bir faydası, meşru bir neticesi de yoktur. Sadece sahibinin şahsen duyduğu zevk, ferden hissettiği lezzettir.

   Gariptir ki, bu zevk ve lezzet, geniş dünyasından koparılıp hapse atılan kuşcağızın feryad ü figanından alınmakta, onun adeta firaklı ağlamasından duyulmaktadır. Bir kısım canlıların ıstırabından zevk almak gibi bir lezzettir bu. İşte bu yüzden İmam-ı Birgivi Hazretleri, kafeste kuş hapsedip, onunla eğlenmeyi günahlardan saymış, afatlar arasında zikretmiştir.

   Ancak, sadece kafeste yaşayabilen, kafes dışında yaşama alışkanlığı bulunmayan dar sahalı kuşların kafeste beslenip bakılmasında mahzur görmemiştir.

   Belli başlı bir fayda elde etmek için beslenen kuşlarda da mahzur olmadığı izah edilmiştir. Av avlamak için beslenen kuş gibi. Bazılarının bir hastalık haline getirerek besledikleri güvercinler ise, faydasız bir işle iştigalden başka bir şey olmadığından mekruh sayılmıştır. Hatta, bazı eserlerde sadece eğlence olsun için güvercin besleyip, kuşla oynamanın fakirliğe sebep olacağı da kaydedilmiştir.

   Halife Hazret-i Osman (ra) zamanında Medine’de güvercin merakı alıp yürüdüğünden bahsedilince, durumu tahkik ettiren Hazret-i Osman (ra), derhal yasak koymuş, güvercinle uğraşmayı faydasız işle faydalı zamanı imha etmek olarak izah ederek zaman israfçılarını cezalandırmıştır.

   Küçük çocukların kısa bir zaman kuşla eğlenip oynamaları bundan ayrı tutulmuştur. Henüz kuş denen cinsin hususiyetlerini ilk defa görüp hayrete düşen konuşma devresi çocuklarının bu hali, bir zaman israfı sayılmamıştır. Bu mahluku öğrenip tanıma fırsatı olarak görülmüştür.

   Bunun şartı da eziyet ettirmemek, hayvanın ıstırap çekmesine sebep olmamaktır.

   Kafeste beslenen kuşun ciddi bir fayda getirmediğinden dolayı mekruh oluşundan olacak ki, yumurta yapan tavuğu hapsedip, bekletmenin caiz ve uygun olduğu da aynı bahiste kaydedilmiştir. Zira bunda bir fayda vardır.

   Nitekim ev dışında av köpeği beslemek, bağ ve bahçeyi bekleyen köpeklere bakmak da caiz görülmüş, ancak hiçbir faydası olmayan süs köpekleriyle meşgul olup ev içine almak ise haram kılınmıştır.
  • Evde Muhabbet Kuşu Beslemek Caiz mi ?

   Arkadaşlar benim dediğim Türkiye de dışarıda yaşaması değildi Avustralya da yani anavatanında doğada yaşaması idi.Muhabbet kuşları Türkiye de yaşamaz zaten ama Avustralya da sağlıklı bir şekilde yaşıyorlar ama insanlar ne yapmış doğada yaşayan bu kuşları kafeslere hapsetmiş.Bu da bana göre günah ya da günah olmasa bile mekruhtur.Demek istediğim buydu.Türkiye de yaşamayacağını bende biliyorum. :)